Administriranje Racunarskih Mreza

Sponsored link: Download Administriranje Racunarskih Mreza
osnove računarskih mreža
Obrazovni materijal o računarskim mrežama nastavnicima daje pripremljene materijale za učenike – kroz slikovito predstavljenu teoriju i mnoštvo praktičnih vežbi gradi se znanje učenika o računarskim mrežama, od osnova o korišćenju elektronske pošte i interneta do naprednih tema, kao što su planiranje i pravljenje računarske mreže. Osim materijala za svoje učenike, nastavnici dobijaju i sva prateća objašnjenja i materijale u obliku vežbi i testova koji im omogućavaju da se pripreme za kvalitetnu nastavu. .

Language: croatian
PDF pages: 359, PDF size: 5.8 MB
Report
budućnost računarskih mreža
Language: croatian
PDF pages: 10, PDF size: 0.7 MB
Report
nadgledanje računarskih mreža pomoću programskog paketa nagios
Language: croatian
PDF pages: 118, PDF size: 1.18 MB
Report
nadgledanje računarskih mreža pomoću programskog paketa nagios
Language: croatian
PDF pages: 118, PDF size: 1.18 MB
Report
sigurnost računarskih mreža (srm)
Grupa „A“ - zadužena za unapređenje inicijalnog standarda Grupa „B“ - zadužena za izradu bržeg DSSS prenosa na 2,4 GHz Grupa „D“ - zadužena za usklađivanje međunarodnih pravilnika o slobodnim radio-frekvencijama Grupa „E“ - koja obrađuje kvalitet servisa (QoS) Grupa „F“ - koja razrađuje podršku za roming Grupa "G" - zadužena za rad na 54 Mbps za zahtevne korisnike standarda 802.11b IEEE 802.11n is an amendment which improves upon the previous 802.11 standards by adding multiple-input multiple-.

Language: croatian
PDF pages: 72, PDF size: 1.84 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.