E Posta

Sponsored link: Download E Posta
posta prelom 3-51 zadnje
Mr. sc. Claudia »oviÊ UTJECAJ LIBERALIZACIJE POTANSKOG TRÆITA NA POLOÆAJ I RAZVOJ POTA INFLUENCE OF POSTAL MARKET LIBERALISATION ON THE DEVELOPMENT AND POSITION OF POSTS RAZVOJ HRVATSKE POTE PO MODELU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA DEVELOPMENT OF THE CROATIAN POST UPON THE MODEL OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP POTANSKI SUSTAV U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA POSTAL SYSTEM IN FUNCTION OF TOURISM DEVELOPMENT ORGANIZACIJSKA KLIMA I ZADOVOLJSTVO RADNIKA U HRVATSKOJ POTI ORGANISATIONAL CLIMATE AND SATISFACTION OF .

Language: croatian
PDF pages: 60, PDF size: 2.17 MB
Report
pošta i telekomunikacije kosova holding, d.d. konsolidovani
.Izvršili smo reviziju pratećih konsolidovanioh finansijskih izveštaja Pošta i telekomunikacije Kosova Holding,d.d i njegove podružnice(u .

Language: croatian
PDF pages: 38, PDF size: 0.34 MB
Report
posta posta
Probni rad: ÈlanAko je Pravilnikom za odreðene poslove predviðen probni rad kao uvjet za zasnivanje radnog odnosa, Poslodavac je dužan odrediti struènu osobu ili tijelo koje æe pratiti i ocijeniti rad zaposlenika. Probni rad može trajati najduže 6 (šest) mjeseci. ÈlanPo završetku probnog rada struèna osoba ili tijelo dužno je zaposleniku i Poslodavcu saopæiti ocjenu o struènim sposobnostima, kao i radnoj disciplini zaposlenika. Ukoliko do isteka roka probnog rada, a najduže 5 (pet) dana po isteku toga roka.

Language: croatian
PDF pages: 19, PDF size: 0.13 MB
Report
posta hrvatska pošta
Objašnjenje ili dodatnu informaciju u svezi nabave gospodarski subjekt moţe zatraţiti pisanim putem i to pravodobnim zahtjevom na adresu: HP - Hrvatska pošta d.d., Ured za javnu nabavu, Jurišićeva 13, 1 Zagreb, na telefaks broj: (01) 4981 295 (Ured za javnu nabavu) ) ili na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@posta.hr.

Language: croatian
PDF pages: 15, PDF size: 0.57 MB
Report
elektronička pošta
U jednom dalmatinskom seocetu, preko čijih krovova kupači s obale premeću svoje oči do grandiozne planine, na plaži, stisnutoj između zbijenih kućica i morske pjene, u zenitu sunčane veličine, poskakuje prava množina okruglih kamenčića što se, vreli, gurkaju kako bi se postavili baš na ono mjesto prema kojemu se uputio kupač čije će mokro tijelo za koji tren rashladiti “njegovo” kamenje. I dok je on, kupač, predavao hladnoću uspaljenim kamenčićima, gore u selu, tik ispod planine, djeca su cilikala i .

Language: croatian
PDF pages: 136, PDF size: 0.39 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.