Engineering Fluid Mechanics 8th Edition Crowe

Sponsored link: Download Engineering Fluid Mechanics 8th Edition Crowe
efficiency belgrade's secondary schools mechanical engineering
Za ocenjivanje uspešnosti organizacija, pogotovu neprofitnih, u praksi se najĉešće mora razmatrati više ulaza i izlaza koji su po svojoj prirodi raznorodni (finansijski, tehniĉki, tehnološki, ekološki, socijalni itd.) i izraţavaju se u razliĉitim mernim jedinicama. Zbog toga je neophodno definisati sumarni sintetiĉki pokazatelj efikasnosti koji će uzeti u obzir sve znaĉajne višestruke rezultate i sve resurse koji su korišćeni za njihovo ostvarivanje. Pri tome nastaju problemi agregacije posmatarnih ulaza/.

Language: croatian
PDF pages: 18, PDF size: 0.34 MB
Report
andreja werner, nastia degiuli, faculty of mechanical engineering
Sve metode temelje se na konceptu bezvrtložnog strujanja idealne nestlačive tekućine. Gradnja fizikalnog i matematičkog modela za slučaj idealne tekućine zasniva se na tri osnovne pretpostavke:Tekućina je nestlačiva i neviskozna.Strujanje tekućine je bezvrtložno.Kinematičko-dinamički uvjet na slobodnoj površini je linearan. Ako se izvrši dekompozicija analitičkih izraza oblika slobodne površine na lokalni i slobodni sustav valova dobiveni izrazi za oblik slobodne površine vrijede u području x = X → −∞ , .

Language: croatian
PDF pages: 10, PDF size: 0.39 MB
Report
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.