Free Pro Engineer Wildfire 5 Tutorial

Sponsored link: Download Free Pro Engineer Wildfire 5 Tutorial
pro engineer
. prilagoditi radno okruženje Windows – sadrži komande za rukovanje sa više Pro/ENGINEER prozora Analysis – daje pristup opcijama koje se tiču modela, površine. i osetljivost i proverama optimizacije. Applications – dozvoljava pristup različitim modulima Pro/ENGINEER-a Help – sadrži komande za pristup help dokumentaciji

Language: croatian
PDF pages: 211, PDF size: 6.94 MB
Report
pro/engineer - interfejs
. prilagoditi radno okruženje Windows – sadrži komande za rukovanje sa više Pro/ENGINEER prozora Analysis – daje pristup opcijama koje se tiču modela, površine. i osetljivost i proverama optimizacije. Applications – dozvoljava pristup različitim modulima Pro/ENGINEER-a Help – sadrži komande za pristup help dokumentaciji

Language: croatian
PDF pages: 211, PDF size: 6.94 MB
Report
predavanje-5 - tehnički fakultet u rijeci - faculty of engineering
Naprava za otpuštanje pritiska Naprava koja omogućava oslobađanje unutrašnjeg pritiska u odvodniku tijekom prolaska dugotrajne struje kvara ili internih proboja. Ovim se postiže spriječavanje neželjenih rasprskavanja kućišta odvodnika Nazivni napon odvodnika Ur Maksimalno dopuštena efektivna vrijednost napona industrijske frekvencije između njegovih priključaka kod koje pravilno funkcionira prilikom privremenih prenapona. Nazivni napon (Ur ) se koristi kao referentni parametar za specifikaciju radnih .

Language: croatian
PDF pages: 48, PDF size: 0.31 MB
Report
unisite - tuzla, 5.6.2008 witnet computer engineering doo
Dodavanje i editovanje stranica je najunosniji posao u "Unisite"-u a zahtijeva dosta rada i vremena. Ako želite dodati neku stranicu, preporučuje se da je ona već obrađena i pripremljena (u nekom od tekstualnih editora kao što je MS Word ili sl.) za ubacivanje u Unisite. U slučaju da to niste uradili, za to će se pobrinuti integrirani editor Unisite-a koji vam pruža niz mogućih opcija za editovanje. Alati integriranog editora su jako slični onima koje možete vidjeti u ostalim softverima .

Language: croatian
PDF pages: 16, PDF size: 0.57 MB
Report
banatsko novo selo i vremena pro[la (5)
[to se ovo dru{tvo odr`alo 40 godina i pored tako ma}inskih po nas Srba prilika, ima se zahvaliti qubavi bratskoj i slozi ~lanova. Pa kao {to je do sad, tako neka dade Bog i odsad sloge i bratske qubavi pa se ne treba bojati gore budu}nosti. A ~lanovima savetujem da se se}aju uvek one izreke: „Sloga di`e kule i gradove, a nesloga obara carevine“ il’ one druge jo{ lep{e: „Samo sloga Srbina spasava.“ U to ime `elim, da ovo dru{tvo i na daqe nastavi svoj skroman rad neguju}i srpsku pesmu, jer: „Pesma nas je .

Language: croatian
PDF pages: 80, PDF size: 2.41 MB
Report
1   2   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.