Iva

Sponsored link: Download Iva
iva buchberger kritičko mišljenje: priručnik kritičkog universitas
Kritika je analiza, prosuđivanje i vrednovanje nekoga predmeta1, postupka, djela, itd. (Klaić, 2007). Pritom, analiza, prosuđivanje i vrednovanje ne moraju nužno imati za posljedicu negativan sud o predmetu u smislu Ovaj predmet nije ispravan / lijep / pametan (ili Ovaj predmet je neispravan / ružan / glup.) Nerijetko u svakodnevnoj uporabi riječ kritika ima upravo negativno značenje i odnosi se na isticanje negativnih elemenata nekog predmeta, što dovodi do neprihvaćanja ili zaziranja od kritike. Međutim,.

Language: croatian
PDF pages: 188, PDF size: 1.55 MB
Report
ivas radionica rujan 2010.
Kako ulazni računi dolaze u glavnu knjigu? a) Pokretanjem opcije prijenosa ulaznih računa, po datumu knjiženja. b) Ručnim unosom u glavnu knjigu c) Temeljnicom saldakonti dobavljača sa gk PDV prijava jednaka je saldu na kontu PDV-a u glavnoj knjizi, za određeni period, ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti: 1.datum dokumenta na ulaznom računu u istom je mjesecu kao datum knjiženja 2.svi ulazni računi prenešeni su u glavnu knjigu 3.ručni unosi u pdv knjige ima odgovarajući unos u glavnu knjigu 4.ručni unosi .

Language: croatian
PDF pages: 73, PDF size: 1.67 MB
Report
iva pozniak potrošnja kisika mlađi obične sipe sepia officinalis
Na temelju dobivenih rezultata možemo doći do značajnih informacija potrebnih za intenzivni uzgoj sipe u svrhu znanstvenih istraživanja i marikulturnih postrojenja. Prikupljeno je 135 jajašaca sipe, postignuto je 94,074 % izvaljenje, točnije 127 jedinki mlađi sipe. Jedinke su bile prosječne mase tijela 0,135 g (0,08 g – 0,17 g), temperatura je varirala od 23,9 C do 27,9 C. Slanost se mijenjala, od ambijentalnih 35 psu do 26 psu. Korištena je metoda mjerenja potrošnje kisika (PO₂) u zatvorenom sustavu u .

Language: croatian
PDF pages: 59, PDF size: 2.38 MB
Report
iva pozniak potrošnja kisika mlađi obične sipe sepia officinalis
Mjerenje potrošnje kisika kod mlađi sipe (Sepia officinalis) daje važne informacije o općim fizioloških stanjima organizma, metabolizmu i prilagodbama u morskoj vodi na promijenjene uvjete okoliša. Na temelju dobivenih rezultata možemo doći do značajnih informacija potrebnih za intenzivni uzgoj sipe u svrhu znanstvenih istraživanja i marikulturnih postrojenja. Prikupljeno je 135 jajašaca sipe, postignuto je 94,074 % izvaljenje, točnije 127 jedinki mlađi sipe. Jedinke su bile prosječne mase tijela 0,135 g .

Language: croatian
PDF pages: 59, PDF size: 2.38 MB
Report
iva pirin djelovanje okratoksina a i citrinina na aktivaciju map
P450 (CYP450 1A1, 3A4, 2D6, 2C9, 2A6 i 2E1) uzrokuju nastajanje OTA-DNA adukta i genotoksičnost OTA (Pfohl-Leszkowicz i Manderville, 2007). Smatra se da OTA stimulira lipidnu peroksidaciju vezanjem Fe³+. Nastali kompleks OTA-Fe³+ reagira s kisikom te nastaju reaktivni radikali koji najčešče reagiraju s nezasićenim masnim kiselinama. Lipidna peroksidacija narušava integritet membranskih lipida i negativno utječe na fluidnost membrane dovodeći do gubitka funkcije i oštećenja membranski vezanih enzima i .

Language: croatian
PDF pages: 41, PDF size: 0.5 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.