Magazines

Sponsored link: Download Magazines
magazin
Pored kasnojesenjskog sivila i, za bosansku dušu, neumoljive jutlandske vlage, BONUS je uspio u drugom dijelu tekuće godine ostvariti nekoliko veoma zanimljivih projekata i aktivnosti. Kao svake godine, početkom novembra smo održali Generalnu skupštinu za BONUS Aarhus na kojoj je prisustvovalo 21 član organizacije, a referat je naravno priložen u ovom broju Magazina, kao i nova fina lica Odborâ i Uprave. BONUS Odense je također dobio novu potpuno novu Upravu, a fotografije i osnovne informacije o .

Language: croatian
PDF pages: 11, PDF size: 1.56 MB
Report
magazin političku kulturu društvena pitanja broj status
Kad su poslije Beuysove smrti gospoda s akademije “počistili” atelje, vlasnik neobičnoga umjetničkoga djela tužio je sudu upravu umjetničke akademije i sud je presudom potvrdio da je pet kilograma maslaca u kutiji od kartona doista predstavljalo umjetničko djelo Josepha Beuysa, pa je uprava akademije morala platiti vlasniku umjetnine odštetu u iznosu od 40. 000 njemačkih maraka. Burne rasprave razvile su se među teoretičarima umjetnosti kad su komunalci iz praktičnih razloga odpilali dvije grane na jednom .

Language: croatian
PDF pages: 312, PDF size: 9.77 MB
Report
magazin (političku) kulturu društvena pitanja, broj status
STATUS magazin za (političku) kulturu i društvena pitanja broj 4, rujan 2004. /// .

Language: croatian
PDF pages: 175, PDF size: 3.39 MB
Report
magazin (političku) kulturu društvena pitanja, broj status
STATUS magazin za (političku) kulturu i društvena pitanja broj 3, svibanj/lipanj .

Language: croatian
PDF pages: 164, PDF size: 4.39 MB
Report
magazin pravednije obrazovanje broj Školegijum
OPREZ PRI LISTANJU! Mo`da neko vreba! Mo`da je zarazno! Mo`da se prepozna{! Mo`da se usudi{! Mo`da sebi napravi{ problem. OPREZ, KAD TI LIJEPO KA@EM!!! Ako te jo{ zanima, preporu~ujem: uzmi ga kad nema nikog (provjeri hodnik da neko ne bahne); ~itaj u zamra~enoj sobi (priklju~aj vrata); ne pri~aj nikome (a i kome bi); ne razmi{ljaj dok ~ita{ (mo`da uvidi{ da je sve istina i da je mnogo nere~enog). Izrazite ideje! Izrecite sud! Iska`ite kritiku! Pozovite na raspravu! Po~nite polemiku! Reagujte! Borite se za.

Language: croatian
PDF pages: 132, PDF size: 15.48 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.