Masinski Seminarski

Sponsored link: Download Masinski Seminarski
univerzitet u zenici mašinski fakultet u zenici seminarski rad iz
Pod kaljenjem se najčešće podrazumijeva proces termičke obrade u kome se dio čelika zagrijava na temperaturu iznad A3 (ili iznad A1), a zatim dovoljno brzim hlađenjem dovodi do nastajanja neravnotežne strukture martenzita kod većine konstrukcionih i alatnih čelika. Osnovni cilj kaljenja je povećavanje tvrdoće. Slična operacija kod visokolegiranih austenitnih čelika odstupa od navedene definicije utoliko što se sprovodi zbog stabilizacije austenitne strukture koja je male tvrdoće, ali se zbog istog toka .

Language: croatian
PDF pages: 31, PDF size: 3.52 MB
Report
univerzitet u zenici mašinski fakultet seminarski rad
Slika 1: ″ Jakob-ov Bar ″ za optička mjerenja (14 stoljeće) Važni događaji za upotrebu optike u dimenzionalnoj metrologiji su: izum mikroskopa (Leeuwenhoek 1660), utilizacija interferencije svjetlosti (Michelson 1892) i razvoj gas-lasera (Maiman 1960), koji su zamjenili druge izvore svjetlosti u većini interferometrijskih aplikacija od 1970-tih pa nadalje. Kasnije su brzi rast kompjuterske tehnike i široka aplikacija optoelektronskih komponenata za korisničke proizvode povećali brzinu razvoja optičke .

Language: croatian
PDF pages: 12, PDF size: 0.33 MB
Report
seminarski rad iz anatomijeseminarski rad iz anatomije
KOSTI GLAVE SVINJE(OSSA CAPITIS SUIS) Kosti lobanje svinje:potiljna kost(os occipitale),klinasta kost(os sphenoidale),sitasta kost(os ethmoidale),meñutemena kost(os inter parietale),temena kost(os parietale),čeona kost(os frontale),slepoočna kost(os temporale). Kosti lica svinje(ossa capitis faciei):nosna kost(os nasale),suzna kost(oslacrimale),jagodična kost(os zigomaticum),gornjovilična kost(maxilla),sekutićna kost(os incisivum),krilasta kost(os pterygoideum),ralo(vomer),kost ventralne nosne školjke(os .

Language: croatian
PDF pages: 148, PDF size: 3.78 MB
Report
seminarski rad: osnove veštacke inteligencije i
Istorijski gledano, joˇ je Lajbnic pominjao ,,univerzalnu algebru” kojom s bi se svekolika ljudska znanja (ukljuˇuju´i i etiku i metafiziku) obuhvatila c c jednog dana u jedinstvenom deduktivnom sistemu. Frege, jedan od osnivaˇa c moderne simboliˇke logike, je predloˇio notacioni sistem za mehaniˇko rec z c ˇ zonovanje. Carls Bebidˇ 1834. konstruiˇe mehaniˇku ,,analitiˇku maˇinu” koja z s c c s raˇuna i ˇtampa neke matematiˇke proraˇune, imao je nameru da napravi i c s c c maˇinu za igranje ˇaha. Tek .

Language: croatian
PDF pages: 148, PDF size: 0.64 MB
Report
seminarski rad: osnove veštacke inteligencije i
Istorijski gledano, joˇ je Lajbnic pominjao ,,univerzalnu algebru” kojom s bi se svekolika ljudska znanja (ukljuˇuju´i i etiku i metafiziku) obuhvatila c c jednog dana u jedinstvenom deduktivnom sistemu. Frege, jedan od osnivaˇa c moderne simboliˇke logike, je predloˇio notacioni sistem za mehaniˇko rezoc z c ˇ novanje. Carls Bebidˇ 1834. konstruiˇe mehaniˇku ,,analitiˇku maˇinu” koja z s c c s raˇuna i ˇtampa neke matematiˇke proraˇune, imao je nameru da napravi c s c c i maˇinu za igranje ˇaha. Tek .

Language: croatian
PDF pages: 148, PDF size: 0.81 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.