Medicinska Fiziologija

Sponsored link: Download Medicinska Fiziologija
medicinska praksa i etičko pitanje
Language: croatian
PDF pages: 179, PDF size: 2.71 MB
Report
medicinska Škola „dr andra jovanović“ republika srbija i z v
Language: croatian
PDF pages: 170, PDF size: 2.43 MB
Report
medicinska gerontologija
Kognitivni deficit _ 17 Osteoporoza _ 17 TabelaBiologija telomeraza kod poremećaja na bazi starenja. _ 17 Slobodni radikali _ 17 Genska osnova starenja_ 18 Literatura:_ 20 UVOD _ 22 Starost nije bolest i predstavlja treće doba života (detinjstvo, zrelo doba i treće doba). _ 22 Demografska revolucija _ 22 STARENJE _ 23 USPEŠNO (“NORMALNO”) STARENJE _ 23 Biomarkeri starosti _ 24 Osobenosti obolevanja u starosti _ 24 Da li nam treba doktor za stare? _ 26 Kompleksnost gerijatrijske medicine _ 27 STARI .

Language: croatian
PDF pages: 153, PDF size: 1.86 MB
Report
medicinska publicistika medicinski fakultet sveučilište zagrebu
.Medicinska publicistika kao tema ovoga broja povezana je s poznatom uzrečicom: . raspolaganju onima koji ih žele i trebaju, ponajprije našim studentima. Medicinska publicistika je središnje mjesto ovoga zbivanja. Parafrazirajući gornju uzrečicu, znanja.

Language: croatian
PDF pages: 148, PDF size: 6.1 MB
Report
fiziologija 11-fiziologija gastrointestinalnog sistema farmaceutski
"Zakon creva" sastoji se u sledećem: hranljivi sadržaj (zalogaj) dovodi do distenzije ezofagusa, ezofagusa, odnosno creva, usled čega se 2-3 cm 2iznad (oralno) tog mesta kontrahuje cirkularna muskulatura, a 14-15 cm distalno (ispod), opušta 14se cirkularna a kontrahuje longitudinalna muskulatura. To se naziva "zakon creva" ili ponekad "mienterički refleks", što se naročito može videti u ezofagusu, piloričnom delu želuca i tankom crevu. Ova refleksna relaksacija DES (donjeg .

Language: croatian
PDF pages: 139, PDF size: 5.72 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.