Menadžment Ljudskih Potencijala Bahtijarevic

Sponsored link: Download Menadžment Ljudskih Potencijala Bahtijarevic
menadzment ljudskih potencijala
U predmetu studenti će se upoznati s temeljnim postavkama suvremene biološke znanosti čija su dostignuća danas neophodna za razumijevanje, dijagnostiku i terapiju bolesti u čovjeka te budućnost medicine i osnova biotehnologije. Nakon završenog kolegija „Stanična i molekularna biologija“, studenti će biti sposobni samostalno definirati temelje suvremene stanične i molekularne biologije, kao i medicinske genetike, s posebnim naglaskom na važne molekularne mehanizme koji su sastavni čimbenici različitih .

Language: croatian
PDF pages: 13, PDF size: 0.24 MB
Report
menadzment ljudskih potencijala
Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija) U predmetu studenti će se upoznati s temeljnim postavkama suvremene biološke znanosti čija su dostignuća danas neophodna za razumijevanje, dijagnostiku i terapiju bolesti u čovjeka te budućnost medicine i osnova biotehnologije. Nakon završenog kolegija „Stanična i molekularna biologija“, studenti će biti sposobni samostalno definirati temelje suvremene stanične i molekularne biologije, kao i medicinske genetike, s posebnim .

Language: croatian
PDF pages: 11, PDF size: 0.22 MB
Report
menadzment ljudskih potencijala
Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija) U predmetu studenti će se upoznati s temeljnim postavkama suvremene biološke znanosti čija su dostignuća danas neophodna za razumijevanje, dijagnostiku i terapiju bolesti u čovjeka te budućnost medicine i osnova biotehnologije. Nakon završenog kolegija „Stanična i molekularna biologija“, studenti će biti sposobni samostalno definirati temelje suvremene stanične i molekularne biologije, kao i medicinske genetike, s posebnim .

Language: croatian
PDF pages: 11, PDF size: 0.22 MB
Report
menadzment ljudskih potencijala
Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija) Nakon završenog kolegija studenti će biti sposobni samostalno definirati temelje suvremene stanične i molekularne biologije, te će steći osnove za primjenu stečenog znanja u medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici unutar različitih profesionalnih biomedicinskih okruženja. Specifični očekivani ishodi: Studenti će nakon položenog ispita biti u stanju:definirati i objasniti građu i temeljne biološke procese u staniciopisati .

Language: croatian
PDF pages: 10, PDF size: 0.21 MB
Report
menadzment ljudskih potencijala
Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija) Nakon završenog kolegija studenti će biti sposobni samostalno definirati temelje suvremene stanične i molekularne biologije, te će steći osnove za primjenu stečenog znanja u medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici unutar različitih profesionalnih biomedicinskih okruženja. Specifični očekivani ishodi: Studenti će nakon položenog ispita biti u stanju:definirati i objasniti građu i temeljne biološke procese u staniciopisati .

Language: croatian
PDF pages: 10, PDF size: 0.21 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.