Prevozu Opasnih

Sponsored link: Download Prevozu Opasnih
zakon prevozu opasnih materija.pdf vatroival
pasne materije u smislu ovog zakona, jesu: Klase 1a - Eksplozivne materije; Klase 1b - Predmeti punjeni eksplozivnim materijama; Klase 1c - Sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti; Klase 2 - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom; Klase 3 - Zapaljive tečnosti; Klase 4.1 - Zapaljive čvrste materije; Klase 4.2 - Materije sklone samopaljenju; Klase 4.3 - Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove; Klase 5.1 - Oksidirajuće materije Klase.

Language: croatian
PDF pages: 39, PDF size: 0.27 MB
Report
o prevozu opasnih materija
. zakonom ure uju se uslovi pod kojima se vrši prevoz opasnih materija i radnje koje su u vezi s tim prevozom. manipulacije), kao i nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. Vrste opasnih materija lan 2 Opasne materije, u smislu ovog zakona, su. - Korozivne (nagrizaju e) materije; Klase 9 - Ostale opasne materije. Definicije opasnih materija lan 3 Eksplozivne materije, predmeti punjeni eksplozivnim materijama, sredstva.

Language: croatian
PDF pages: 33, PDF size: 0.21 MB
Report
zakon o prevozu opasnih materija
Opasne materije u smislu ovog zakona, jesu: Klase 1a - Eksplozivne materije; Klase 1b - Predmeti punjeni eksplozivnim materijama; Klase 1c - Sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti; Klase 2 - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom; Klase 3 - Zapaljive tečnosti; Klase 4.1 - Zapaljive čvrste materije; Klase 4.2 - Materije sklone samopaljenju; Klase 4.3 - Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove; Klase 5.1 - Oksidirajuće materije .

Language: croatian
PDF pages: 39, PDF size: 0.23 MB
Report
zakon o prevozu opasnih materija
Opasne materije u smislu ovog zakona, jesu: Klase 1a - Eksplozivne materije; Klase 1b - Predmeti punjeni eksplozivnim materijama; Klase 1c - Sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti; Klase 2 - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni pod pritiskom; Klase 3 - Zapaljive tečnosti; Klase 4.1 - Zapaljive čvrste materije; Klase 4.2 - Materije sklone samopaljenju; Klase 4.3 - Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove; Klase 5.1 - Oksidirajuće materije .

Language: croatian
PDF pages: 39, PDF size: 0.32 MB
Report
zakon o prevozu opasnih materija 05-08 - agencija za zaštitu
Predmet i primjena zakona Član 1 Ovim zakonom ure uju se pravni status i podjela luka, upravljanje, naknade, koncesije, red i inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značaja za luke u Crnoj Gori. Cilj zakona Član 2 Cilj zakona je da se u skladu sa domaćim propisima i me unarodnim sporazumima i standardima, omogući korišćenje i razvoj luka na način kojim se ostvaruje javni interes i uklanjaju ograničenja za učešće privatnog sektora u obavljanju djelatnosti u lukama i finansiranju izgradnje i tehničko -.

Language: croatian
PDF pages: 18, PDF size: 0.14 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →

Suggested

opasnih

prevozu

Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.