Računske Vežbe Iz Fizike

Sponsored link: Download Računske Vežbe Iz Fizike
eksperimentalne vezbe iz fizike
.Ove stranice predstavljaju izveˇtaje iz eksperimentalnih veˇbi iz fizike (predmet Fiziˇka mehanika i ters z c mofi. je koriˇ´en nezaobilazni (i to ne zbog kvaliteta) Praktikum iz fizike—laboratorijske veˇbe od sc z ˇ Svetozara Boˇina.

Language: croatian
PDF pages: 59, PDF size: 0.37 MB
Report
laboratorijske vežbe iz fizike
Neka su izmerene vrednosti v1 = 10 ms −1 , v2 = 11.4 ms −1 , v3 = 9.75 ms −1 ,

Language: croatian
PDF pages: 37, PDF size: 0.77 MB
Report
računske vežbe iz predmeta elektronika
Upravo kod ’y’ parametra nezavisne veličine su ulazni napon i izlazni napon. S obzirom na to da je, kod ovog tipa negativne reakcije, sprega na ulazu paralelna, neophodno je da pobuda bude strujna da bi se uopšte ostvarila povratna sprega. Naime, ulazna struja osnovnog pojačavača predstavlja razliku struja pobudnog generatora i ulazne struje kola povratne sprege, te je tako ostvareno oduzimanje signala na ulazu sa slike (Slika 1.1.1). Ako bi smo kolo pobudili idealnim naponskim generatorom uopšte ne bi .

Language: croatian
PDF pages: 79, PDF size: 0.76 MB
Report
l aboratorijske vežbe iz fizike
Language: croatian
PDF pages: 23, PDF size: 0.63 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.