Reseni Zadaci Nizovi I Funkcije Matematike Manual

Sponsored link: Download Reseni Zadaci Nizovi I Funkcije Matematike Manual
funkcije reseni zadaci
1.Izracunari zbir S=13+23+33+…+103 koriscenjem f-je za kub broja. program p1; uses wincrt; var i,s:integer; function kub(x:integer):integer; begin kub:=x*x*x; end; begin s:=0; for i:=1 to 10 do s:=s+kub(i); writeln(s);end.Izracunati zbir S=1!+2!+3!+…+n!, za unetuIzracunati S=x+x2+x3+…+xn, za unite vrednosti vrednost n upotrebom f-je za faktorijel. (n>0) realno x i prirodan broj n, upotrebom f-je stepen. program p1; program p1; uses wincrt; uses wincrt; var i,n:integer; var i,n:integer; s:LongInt; s,x:.

Language: croatian
PDF pages: 13, PDF size: 0.06 MB
Report
nizovi - realne funkcije
Language: croatian
PDF pages: 11, PDF size: 0.36 MB
Report
dodatni zadaci vjezbanje programiranja (funkcije, realni
Program treba u jednoj liniji ispisati s c standardnu binarnu reprezentaciju broja n, kao cijelog broja s predznakom, u registru s k bitova za prikaz brojeva. Vode´i c (prvi ispisani) bit oznaˇava i predznak broja (0 je +, a 1 je −), nenegativni brojevi imaju uobiˇajeni binarni prikaz, a c c negativni brojevi se prikazuju po pravilu “komplementiraj i dodaj 1”. Ako je k premalen za prikaz broja n, treba ispisati odgovaraju´u poruku. c Primjer: za n = 5 i k = 4, rezultat je 0101, a za n = −5 i k = 5, .

Language: croatian
PDF pages: 16, PDF size: 0.14 MB
Report
skripta i rešeni zadaci iz programskog jezika p a s c a l
. za ime programa tako i za promenljive, konstante, procedure i funkcije preporu uje se izbor preglednih imena u skladu sa pojmom. odlu uje programer. Komentari su namenjeni korisnicima radi boljeg razumevanja funkcije programa, dok ra unar komentar prilikom prevo enja programa ignoriše.

Language: croatian
PDF pages: 26, PDF size: 0.19 MB
Report
funkcije materijali vježbe matematike menso88.com
bijekcija ako je injekcija i surjekcija Primjer bijekcije je identiteta ix : X → X definirana sa ix (x) = x, za svaki x ∈ X . Neka je f : X → Y bijekcija. Tada postoji funkcija g : Y → X takva da vrijedi: g f = ix i f g = iy , gdje su ix , iy identitete. Funkcija g je jedinstvena i zovemo je inverzna funkcija funkcije f , oznaka f −1 .

Language: croatian
PDF pages: 76, PDF size: 1.42 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.