Rijeseni Zadaci Iz Fizike Za 7.razred

Sponsored link: Download Rijeseni Zadaci Iz Fizike Za 7.razred
mate vijuga: rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 15
. trigonometrijskih funkcija dobije se promatranjem pravokutnog trokuta. Svaki takav trokut, za promatrani kut α , ima: prilezecu stranicu ( x ) , suprotnu stranicu ( y.

Language: croatian
PDF pages: 31, PDF size: 0.47 MB
Report
mate vijuga: rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu
Povrsina trokuta jednaka je : ( baza ⋅ visina ) /Povrsina trokuta se racuna i ovako: P 2 = s ( s − a )( s − b )( s − c ) , gdje je 2s = a + b +Kosinuson, sinusov i Pitagorin poucak obradjeni su u dijelu trigonometrija Sukladnost trokuta:Dva su trokuta sukladna ako imaju sve tri stranice jednake.Dva su trokuta sukladna ako imaju jednake dvije stranice i kut medju njima.Dva su trokuta sukladna ako imaju jednake jednu stranicu i dva prilezeca kuta toj stranici. Slicnost trokuta: a) Ako su dva trokuta (ili .

Language: croatian
PDF pages: 22, PDF size: 0.33 MB
Report
rijeseni zadaci iz matematike
Language: croatian
PDF pages: 64, PDF size: 0.15 MB
Report
zadaci iz fizike predvieni za testove na prijemnom ispitu
. se u po~etnom trenutku nalazi u ta~ki M, iz koje zapo~iwe ravnomerno kretawe brzinom od 20 [km/h. putawi kao i telo A, udaqavaju}i se od wega. Za koje vreme }e se oba tela nalaziti jednako udaqena od.,2 [h] = 24 [km].Motociklista je pre{ao 90 [km] za prva dva ~asa vo`we. Slede}a tri ~asa je.

Language: croatian
PDF pages: 63, PDF size: 0.59 MB
Report
rijeseni zadaci iz matematike
Language: croatian
PDF pages: 57, PDF size: 0.28 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.