Rudarske Masine

Sponsored link: Download Rudarske Masine
rudarske mašine
. zavisnosti od naĉina eksploatacije c) Zahtevi koje treba da ispune mašine u uslovima rada na površinskim kopovima i rudnicima sa podzemnom.

Language: croatian
PDF pages: 102, PDF size: 4.05 MB
Report
2a.deo rudarske masine
.1.1. Bageri Bageri su samohodne mašine namenjene za otkopavanje, prenos odnosno transport na relativno kratko rastojanje .

Language: croatian
PDF pages: 65, PDF size: 6.27 MB
Report
mašine i uređaji za transport na površinskim kopovima - skripta
Transport otkrivke i korisne supstance na površinskim kopovima predstavlja najvaţniji i najsloţeniji proces u tehnologiji površinskog otkopavanja. Od njegove organizacije u najvećoj meri zavisi kapacitet mašina na otkopavanju i odlaganju, produktivnost otkopavanja i troškovi proizvodnje rudne supstance. Osnovna namena transporta na površinskim kopovima je premeštanje otkrivke i korisne supstance od radnog ĉela bagera do mesta istovara. Transport na površinskim otkopima ima svoje specifiĉnosti, koje su .

Language: croatian
PDF pages: 121, PDF size: 2.67 MB
Report
mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša 2011 - mašine
Language: croatian
PDF pages: 32, PDF size: 8.05 MB
Report
mašine i postrojenja za obradu drveta od kompetentnog partnera
Mašina visoke tehnologije postavlja nova mjerila. Sa jasnim profilom snage, visokom pouzdanošću, jednostavnošću upravljanja, kao i optimalnom ekonomičnošću, T60 Basic postavlja nova mjerila! Ovaj raskrajač nudi inovativni pult za posluživanje sa dodirnim ekranom koji je montiran u visini očiju i kojim se intuitivno upravlja, a preko kojega se visina i ugao lista pile mogu podesiti za nekoliko sekundi. Važne mehaničke komponente kao sto za rezanje, oslonac za uzdužno ili paralelno rezanje su koncipirani .

Language: croatian
PDF pages: 28, PDF size: 4.71 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.