Sagorevanje

Sponsored link: Download Sagorevanje
sagorevanje
Language: croatian
PDF pages: 43, PDF size: 1.12 MB
Report
sagorevanje uglja
Nesagorive materije u gorivu pre sagorevanja su mineralne materije, a posle sagorevanja je pepeo. Mineralne materije tokom procesa sagorevanja se podvrgavaju određenoj transformaciji tako da sastav pre i posle sagorevanja nije isti Pepeo karakteriše njegov sastav i sastoji se od sledećih jedinjenja: SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeS2, CaCO3, MgCO3, CaSO4, MgSO4,CaO, MgO, Na2O, K2O SO3 Ponašanje pepela karakterišu temperature:

Language: croatian
PDF pages: 17, PDF size: 1.91 MB
Report
sagorevanje uslovi sagorevanja m+o2 mo2
. u svom sastavu imaju kiseonik (eksplozivi, pirotehnički materijali, i slično)sagorevanje se odvija pomoću kiseonika koji je sadržan u tim materijalima.

Language: croatian
PDF pages: 11, PDF size: 1.15 MB
Report
kotlovsko sagorevanje velikih bala sojine slame radi zagrevanja
. fazi razvoja je projektovan kotao za vrelu vodu sličnih karakteristika (sagorevanje bala sojine slame, čije su dimenzije 0,7 m x.

Language: croatian
PDF pages: 12, PDF size: 0.77 MB
Report
kotlovi sagorevanje biomase transport step trutnov
. kataloga se nalaze kotlovi novih, potpuno unikatnih konstrukcija, koje omogućavaju sagorevanje celih paketa biljne biomase, bez potrebe za njihovim prethodnim deljenjem. poljoprivredi se radi uglavnom o sagorevanje sena prikupljenog sa trajnih travnatih livada i sa pašnjaka. Sagorevanje celih paketa ujedno omogućuje korišćenje biomase. koji bi omogućavali sagorevanje mase i ujedno ispunjavali propisane emisione limite. Naša firma takođe nudi i kotlove za sagorevanje različitih vrsta drvenog. zrno žitarica. Kao poslednji novitet, naša firma proizvodi kotlove za sagorevanje manjih paketa slame, snage do 190 kW.

Language: croatian
PDF pages: 10, PDF size: 2.83 MB
Report
1   2   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.