Tehni~ko

Sponsored link: Download Tehni~ko
tehniþko-tehnoloŠko rjeŠenje postrojenje
Prema navodima u BREF vrijednosti emisija koje se mogu posti i primjenom NRT su. SO2 - 200-300 mg/m3, NOx - 150 -250 mg/m3, UL : 5-20 mg/m3, CO – NRT raspon nije definiran. Pri neredovitom radu dolazi do periodi kog pove anja vrijednosti UL zbog otprašivanja vre astih filtera kada se vrijednosti dosežu do 50 mg/m3. Primijenjene tehnike rukovanja gorivom i pomo nim ulaznim materijalima (objekt A) opisane su kao NRT u poglavljima 5.4.1 i 5.5.1 Reference Document on Best Available Techniques for Large .

Language: croatian
PDF pages: 36, PDF size: 0.75 MB
Report
tehni ko crtanje sa kompjuterskom grafikom
STANDARDI • Pravila tehničkog crtanja su definisana nacionalnim standardima koji su usklađeni sa međunarodnim standardima ISO (International Standard Organisation) • Sve industrijski razvijene zemlje imaju nacionalne standarde • Srpske standarde donosi Institut za standardizaciju Srbije i oni imaju status Zakona koji se mora primenjivati • Pored oblika, dimenzija, materijala, kvaliteta i ostalih osobina proizvoda, standardima se takođe propisuje način označavanja, izgled tehničke dokumentacije, pakovanje,.

Language: croatian
PDF pages: 36, PDF size: 1.32 MB
Report
tehni ko-tehnološko rješenje za postrojenje termoelektrana
UVOD Nositelj zahvata je tvrtka E-two-energy d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivni ki Ivanec, planira izgradnju Termoelektrane na drvenu biomasu na podru ju poslovne zone Koprivni ki Ivanec. Lokacija zahvata planira se na. 1139/1, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1140/3, 1140/4, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1141/4, 1142/1, 1142/2, 1143/1, 1143/2, 1144, 1152/5, 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1153/1, 1153/3, 1153/5, 1154, 1155/9, 1156/5, 1156/6, 1157/1, 1157/8, 1157/9, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1160/1, 1160/2,.

Language: croatian
PDF pages: 36, PDF size: 0.75 MB
Report
tehni~ko upatstvo za definirawe na formati na podatoci i i razmena
MAPAS ima definirano ~etiri razli~ni tipovi formati na slogovi. Tie se opi{ani podolu. Datotekite avtorizirani od strana na MAPAS, mora da sodr`at najmalku 2 formati na slogovi; prviot slog e zaglavjeto, koj e standarden, a drugite formati na slogovi se identifikuvaat so identifikator na slogot i opis na slogot. Site datoteki na MAPAS mo`at da se klasificiraat po reden broj sortirani spored prvite 30 karakteri na datotekata. Odredeni formati na slogovite baraat postoewe na drug tip na slog, na primer: .

Language: croatian
PDF pages: 28, PDF size: 0.22 MB
Report
tehni^ko obrazovanie
VOVED Nastavniot predmet tehni~ko obrazovanie ja prou~uva slo`enosta i raznovidnosta na prirodnite pojavi i zakonomernosti i tehni~ko-tehnolo{kite zakonistosti. pritoa, da go pottiknuvaat i razvivaat interesot i sposobnostite za tehni~ko tvore{tvo i inovatorstvo. Predvidenite aktivnosti za u~enicite i.. Nastavnite sodr`ini od nastavnite programi po tehni~ko obrazovanie se zasnovuvaat na humanistii~ko sfa}awe na prirodata na u~enikot i negoviot fizi~ki i duhoven razvoj. Nastavniot predmet tehni~ko obrazovanie odnosno.

Language: croatian
PDF pages: 13, PDF size: 0.09 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →

Suggested

Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.