Tehnologije Proizvodnje Čeličnih Konstrukcija

Sponsored link: Download Tehnologije Proizvodnje Čeličnih Konstrukcija
1.1 opšti prikaz tehnologije proizvodnje eli nih konstrukcija u
.Na racionalizaciju proizvodnje čeličnih konstrukcija može se znatno uticati :primenom ekonomičnih i po mogućstvu unificiranih .

Language: croatian
PDF pages: 50, PDF size: 0.66 MB
Report
monta a Čeličnih konstrukcija
Izvođač radova na izradi čelične konstrukcije dužan je da pri prijemu konstrukcije stavi na uvid potrebnu tehničku dokumentaciju: projekt, ateste o osnovnom materijalu, spojnim sredstvima i drugim materijalima ugrađenim u konstrukciju, filmove i nalaze o prozračenim zavarenim šavovima, ateste za zavarivače i uverenja o kvalifikacijama drugih stručnih lica angažovanih na izradi konstrukcije i dr. Delovi konstrukcije i spojevi koji se posle završene montaže na gradilištu ne mogu kontrolisati moraju se .

Language: croatian
PDF pages: 85, PDF size: 5.58 MB
Report
tehnologije proizvodnje ratarskih kultura abcde posavina
Stajnjak se unosi isključivo pod osnovnu obradu. Za visoku proizvodnju treba dati 120 – 160 kg/ha N 100-140 kg/ha P2O5 80-120 kg/ha K2O Za prinos od 10 t/ha suvog zrna na prosječno obezbijđenom zemljištu treba dati: 120 – 150 kg/ha N 60-80 kg/ha P2O5 60-80 kg/ha K2O Najbolji efekat se dobije kad se stajnjak kombinuje sa mineralnim đubrivima. Azot se u prihrani daje u prvom (faza 3-5 listova) prihranjivanju i u drugom prihranjivanju (faza 7-9 listova).

Language: croatian
PDF pages: 23, PDF size: 1.65 MB
Report
osnovi tehnologije proizvodnje Ĉokolade i analiza rizika i
. da se na vreme otkriju faze ili situacije u procesu proizvodnje ukljuĉujući kontrolu pomoćnih materijala, sirovina i ambalaţe. UtvrĊuje moguće nedostatke.

Language: croatian
PDF pages: 94, PDF size: 1.27 MB
Report
unaprjeđenje tehnologije proizvodnje grožđa općina lumbarda
S obzirom na geomorfološke karakteristike područja te starost vinograda (ili problem zdravstvenog stanja, tehnologiju uzgoja, te drugo), na 4 lokacije otvoreni su i morfološki analizirani pedološki profili (slika 2 je shematizirani prikaz morfološke građe pedoloških profila). Nakon utvrđivanje tipske pripadnosti tla, iz slojeva profila uzeti su uzorci za laboratorijska ispitivanja te određen teksturni sastav i vodozračna svojstva tla, standardni kemijski pokazatelji i konačno je utvrđeno stanje .

Language: croatian
PDF pages: 53, PDF size: 2.32 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.