Vaillant Turbotec Vu So 242 5

Sponsored link: Download Vaillant Turbotec Vu So 242 5
kotel vaillant atmovit vk int 1 5 i 8 e
Language: croatian
PDF pages: 60, PDF size: 2.49 MB
Report
atmotec pro turbotec pro vaillant
benzin, boje itd.) u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj. Opasnost! Opasnost trovanja i eksplozije uslijed greške! Sigurnosne naprave se ni u kom slučaju ne smiju stavljati izvan pogona, niti pokušavati poduzimati bilo kakve preinake na tim napravama, koje bi mogle utjecati na njihovo pravilno funkcioniranje. Opasnost! Opasnost od gušenja! Nikada ne zatvarajte otvore za dovod zraka jer u suprotnom slučaju prijeti opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika.

Language: croatian
PDF pages: 18, PDF size: 4.86 MB
Report
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.