Vibracije

Sponsored link: Download Vibracije
vibracije mehaniˇckih sustava kratka (stvarno kratka) povijest
Neka je dana funkcija f , te neka je s s to realna funkcija realne varijable (f : R → R). Derivacija funkcije f u nekoj toˇki c ∈ R (ova oznaka znaci da je c neki realan broj) definira c se kao f (x) − f (c) . f ′ (c) = lim x→c x−c To zapravo znaˇi da je derivacija funkcije f u toˇki c realan broj f ′ (c) c c f (x)−f (c) oko kojega se nakupljaju vrijednosti x−c za neki izbor x-ova koji su ”dovoljno” blizuZnaˇi, nakupljaju li se x-evi oko c, vrijednosti c f (x)−f (c) nakupljat ´e se oko f ′ (c). c x−c Sada .

Language: croatian
PDF pages: 11, PDF size: 0.12 MB
Report
vibracije sustava tijela, 2 dof
Slika: Fotografija sustavaPrenosna funkcija, uvod Jednadžba gibanja prigušenog sustava glasi: m x + dx + kx = f (t ) Rešenje gornje jednadžbe može se dobiti Laplaceovom ili Fourierovom transformacijom. Stavimo li nakon Laplaceove transformacije s = jω, preći će Laplaceov u Fourierov transformat. Ekvivalentno je opterećenje prikazati u obliku f(t) = F(jω)eiωt a pomak pretpostaviti kao x(t ) = X ( jω )eiωt , pa je jednadžba gibanja prelazi u: −ω 2 m Xeiωt + jω dXeiωt + kXeiωt = Feiωt Svi članovi u izrazu .

Language: croatian
PDF pages: 11, PDF size: 0.34 MB
Report
buka vibracije [compatibility mode]
Language: croatian
PDF pages: 40, PDF size: 3.37 MB
Report
buka vibracije fer-a
Djelovanje na organ vida u smislu slabijeg raspoznavanja boja, sporije adaptacije na promjene intenziteta

Language: croatian
PDF pages: 31, PDF size: 0.97 MB
Report
molekularna spektroskopija vibracije
(7), a xe je tzv. konstanta anharmoničnosti koja opisuje zbližavanje energijskih razina kako raste kvanti brojAnharmoničnost se obično navodi kao produkt exe, a ne kao sama konstanta anharmoničnosti xe. Usporedbom s jednadžbom (13) vidimo da parametri e i exe jednoznačno određuju Morseov potencijal (12). Veličine s indeksom e obično dobivaju atribut klasični, jer se odnose na područje minimalne potencijalne energije i ravnoteže u klasičnoj fizici, dakle ispod energije nulte točke u stvarnom oscilatoru. .

Language: croatian
PDF pages: 32, PDF size: 0.76 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

vibracije zadaci

Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.