Zadaci Fizika 7 Razred

Sponsored link: Download Zadaci Fizika 7 Razred
7.razred
Language: croatian
PDF pages: 26, PDF size: 0.44 MB
Report
fizika viii. razred
Osnovni je cilj postavljanja standarda učeničkih postignuća omogućavanje kvalitetnoga interpretiranja dobivenih empirijskih podataka o učeničkim postignućima. Njihova je konkretna namjena sljedeća: – definirati očekivane rezultate iz pojedinih nastavnih predmeta na odgovarajućoj razini obrazovanja za cijelu Bosnu i Hercegovinu; – dati ocjenu razine učeničkih postignuća, tj. do kojega su stupnja standardi ostvareni; – pridonijeti objektivnijem vrednovanju rezultata rada u našoj nastavnoj praksi; – .

Language: croatian
PDF pages: 25, PDF size: 0.27 MB
Report
fizika viii razred
Osnovni cilj postavljanja standarda učeničkih postignuća je omogućavanje kvalitetnog interpretiranja dobijenih empirijskih podataka o učeničkim postignućima. Njihova konkretna namjena je sljedeća: – definisati očekivane rezultate iz pojedinih nastavnih predmeta na odgovarajućem nivou obrazovanja za cijelu Bosnu i Hercegovinu; – dati ocjenu nivoa učeničkih postignuća, tj. do kojeg stepena su standardi ostvareni; – doprinijeti objektivnijem vrednovanju rezultata rada u našoj nastavnoj praksi; – omogućiti .

Language: croatian
PDF pages: 25, PDF size: 0.27 MB
Report
razred, zadaci
A Napiši broj epruvete u kojoj su najuo najuočljivije promjene na željeznoj vuni. Epruveta br. _ Opiši promjene na željeznoj vuni: _ _ B Zaokruži mjesto najuočljivijih promjena na željeznoj vuni u epruvetama 3 ičljivijih ljivijih C Kemijska reakcija koja je izazvala promjene na željeznoj vuni poznata je pod nazivom: _ Opisanom kemijskom reakcijom nastaje porozna tvar koju zovemo _ D Napiši broj epruvete u kojoj su promjene na željeznoj vuni najmanje izražene ili ih uopće nema. Epruveta br. _ Obrazloži .

Language: croatian
PDF pages: 12, PDF size: 0.33 MB
Report
razred, zadaci
a) Na stolu je zasićena otopina kuhinjske soli. Na dnu otopine vidljiv je talog. Kako ćeš, pri stalnoj temperaturi prostorije i otopine kao i stalnom tlaku, iz te otopine prirediti prezasićenu otopinu kuhinjske soli? _ b) Kojim postupkom možemo izdvojiti svu sol iz otopine zadatka 15a? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora. A dekantacijom B destilacijom C filtracijom D elektrolizom E sublimacijom c) Izračunaj koliko grama natrijeva klorida možemo dobiti iz 5 kg kuhinjske soli, ako je maseni udio ostalih .

Language: croatian
PDF pages: 10, PDF size: 0.15 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.