Zadaci Iz Matematike Za 4 Razred

Sponsored link: Download Zadaci Iz Matematike Za 4 Razred
mate vijuga: rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 15
. trigonometrijskih funkcija dobije se promatranjem pravokutnog trokuta. Svaki takav trokut, za promatrani kut α , ima: prilezecu stranicu ( x ) , suprotnu stranicu ( y.

Language: croatian
PDF pages: 31, PDF size: 0.47 MB
Report
mate vijuga: rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu
Povrsina trokuta jednaka je : ( baza ⋅ visina ) /Povrsina trokuta se racuna i ovako: P 2 = s ( s − a )( s − b )( s − c ) , gdje je 2s = a + b +Kosinuson, sinusov i Pitagorin poucak obradjeni su u dijelu trigonometrija Sukladnost trokuta:Dva su trokuta sukladna ako imaju sve tri stranice jednake.Dva su trokuta sukladna ako imaju jednake dvije stranice i kut medju njima.Dva su trokuta sukladna ako imaju jednake jednu stranicu i dva prilezeca kuta toj stranici. Slicnost trokuta: a) Ako su dva trokuta (ili .

Language: croatian
PDF pages: 22, PDF size: 0.33 MB
Report
zbirka zadataka iz matematike za v i vi razred
.Ovom zbirkom zadataka obuhva}eno je celokupno gradivo matematike koje u~enici treba da savladaju u osnovnoj {koli, na . i njima komplementarnih zadataka, inicira i razvija interesovanje u~enika za tako koncipirane sadr`aje. Na kraju smatramo svojim prijatnim dugom.

Language: croatian
PDF pages: 19, PDF size: 0.32 MB
Report
ˇ zupanijsko natjecanje iz matematike 4. razred
c cKoliko ˇesteroznamenkastih brojeva poˇinje znamenkama 2008, a koliko s c zavrˇava znamenkama 2008? Kojih ima manje? sOdredi najmanji ˇetveroznamenkasti broj koji pri dijeljenju sa svakim c sloˇenim jednoznamenkastim brojem daje ostatakzIzraˇunaj povrˇinu osjenˇanog dijela kvadrata prikazanog na slici. c s c

Language: croatian
PDF pages: 17, PDF size: 0.15 MB
Report
zadaci za maturski pismeni ispit iz matematike 2010/11.
Language: croatian
PDF pages: 10, PDF size: 0.6 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.