Zbirka Rešenih Zadataka Iz Finansijske Matematike

Sponsored link: Download Zbirka Rešenih Zadataka Iz Finansijske Matematike
zbirka zadataka iz poslovne matematike • doc. dr dušan joksimović
Language: croatian
PDF pages: 279, PDF size: 2.98 MB
Report
zbirka oglednih zadataka iz matematike za pripreme za upis na
Language: croatian
PDF pages: 59, PDF size: 0.26 MB
Report
zbirka oglednih zadataka iz matematike za pripreme za upis na
Language: croatian
PDF pages: 59, PDF size: 0.26 MB
Report
zbirka zadataka iz matematike 1 - zbirka reˇsenih zadataka iz
.Tre´e izdanje Zbirke reˇenih zadataka iz Matematike I je rasprodato u veoma c s kratkom roku, a . studentima drugih fakulteta koji se u okviru kur¯u seva matematike na svojim studijama susre´u sa temama i sadrˇajima. prepoznatljiv sadrˇaj bude od pomo´i u savladavanju oblasti iz Matematike I i z c narednim generacijama studenata. Zahvaljujemo se svima. otklonili. c s s ˇ ˇ Stampanje Cetvrtog izdanja Zbirke reˇenih zadataka iz Matematike I realizos vano je uz finansijsku podrˇku Tempus projekta.

Language: croatian
PDF pages: 284, PDF size: 1.15 MB
Report
zbirka zadataka iz matematike i
.Naziv udžbenika: Zbirka zadataka iz Matematike I - za studente Tehnološkog fakulteta Autori: Dr Tatjana Došenovi´ , docent .

Language: croatian
PDF pages: 270, PDF size: 1.56 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.