Znacaj Finansijske Kontrole

Sponsored link: Download Znacaj Finansijske Kontrole
značaj uloga finansijske kontrole nadzora
. za kvanititetom ali i kvalitetom(stručnošću) interne kontrole. Prema Međunarodnom standardu revizije, sistem interne kontrole obuhvata sve mere i postupke koje je. grešakatačnost i ispravnost računovodstvenih evidencijablagovremenu primenu pouzdanih finansijskih informacija Intrene kontrole su impelemntirane u tekući proces rada, u njima učestvuju svi. pre svega odnosi na nadzor nad internom računovodstvnom kontrolom. Računovodstvene kontrole obavljaju lica zaposlena na računovodstvenim poslovima u okviru svojih redovnih.

Language: croatian
PDF pages: 15, PDF size: 0.1 MB
Report
značaj finansijske edukacije zašto finansijska edukacija
ZNAČAJ FINANSIJSKE EDUKACIJE Zašto finansijska edukacija? Značajna uloga finansijske edukacije nastala je kao rezultat, kako razvoja finansijskog tržišta u .

Language: croatian
PDF pages: 31, PDF size: 0.19 MB
Report
podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole (pifc)
Nalaze i rezultirajuće zaključke treba posmatrati kao podršku pri donošenju odluka od strane vlade Federacije BiH u pogledu zakonodavstva o FMC-u i daljnjem razvoju Strategije PIFC-a. Na osnovu COSO okvira i glavnih načela PIFC-a, analizirani su sljedeći kriteriji: • • • • • Kontrolno okruženje Upravljanje rizikom Kontrolne aktivnosti sa fokusom na upravljačku odgovornost i koncept „vrijednost za novac“ Upravljanje ljudskim resursima, te Rješavanje prevara i nepravilnosti

Language: croatian
PDF pages: 27, PDF size: 0.54 MB
Report
n a c r t strategija razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole
. području jeste razvoj i jačanje sistema i procedura javne unutrašnje finansijske kontrole (PIFC). Ova komponenta je također važna za podršku uspostavljenoj strukturi. i Hercegovina, preporučuje se prilagođavanje zakonske regulative u oblasti unutrašnje finansijske kontrole načelima i praksi iste. U skladu sa preporukama Evropske komisije. a koji se odnosi na Saradnju na području revizije i finansijske kontrole,u okviru kratkoročnih prioriteta planirano je da Bosna i Hercegovina. te sisteme vanjske revizije u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima kontrole i revizije te metodologijama i najboljom praksom Evropske Unije.

Language: croatian
PDF pages: 24, PDF size: 0.23 MB
Report
značaj provođenja programa kontrole bolesti primarnoj proizvodnji
Language: croatian
PDF pages: 40, PDF size: 1.34 MB
Report
1   2   Next page →
Hrvatska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.